Promocje doktorskie

Z przyjemnością informujemy, że po dwuletniej przerwie wznowione zostaje uroczyste wręczanie dyplomów doktorskich  podczas uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego  Promocjom doktorskim.

Informacje nt aktualnych uroczystości promocji oraz ich terminów będziemy zamieszczać na bieżąco.

Najbliższy termin  Promocji doktorskiej - 3 listopada 2023 r.

 

 • Wykaz dokumentów wymagane od osób, którym został nadany stopień doktora w celu wydania dyplomu doktorskiego:

 

 • Opłata za dyplom doktorski:
  dla przewodów wszczętych do 30.04.2019 r. wynosi 100,- zł.
  dla przewodów wszczętych od 1.10.2019 r. wynosi :
  • 60,- zł - za odpis w języku polskim
  • 80,- zł - za odpis w języku obcym
   Razem: 140,-


  W przypadku utraty oryginału dyplomu wydawany jest duplikat. Duplikat dyplomu sporządzany jest na podstawie pisemnego wniosku osoby, której nadano stopień.
  Opłata za duplikat dyplomu habilitacyjnego - 90,- zł

 

Dane do przelewu: konto nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 PEKAO O. w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


 

 • Legalizacja dyplomów doktorskich 
  warunkiem uzyskania legalizacji dokumentu dyplomu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest ich uwierzytelnienie przez NAWA.

 informacja: https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jak-uzyskac-legalizacje